pluggano.se © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Nyheter

Inget inlagt.

 

 

 

 

• 

 

   Hem     Biologi     Kemi     Kontakt     Naturvetaren svarar

 

 

                                                                         

Kemiska reaktioner                   Tillbaka

      Facit

 

 

Grundämnen

1. Vad är ett grundämne?

Svar: Med ett grundämne menas sådana material som bara består av en typ av atomer. Ex är en aluminiumburk. Den består endast av aluminiumatomer.

2. Man kan dela in alla våra grundämnen i två olika huvudgrupper, vilka?

Svar: Man kan enkelt indela dessa 90 olika atomer i metaller och icke metaller. Alltså är all materia en metall eller inte en metall. Metaller har specifika egenskaper som andra ämnen saknar. Sådana egenskaper kan vara att leda värme eller elektricitet.

 

3. Vad är en kemisk förening?

Svar: Kemiska föreningar består av flera atomer av olika slag. De kemiska föreningarna har bildats via kemiska reaktioner.

Vatten är en kemisk förening, lika så kolsyra.

 

Fig 1                                   Fig 2

 

 

 

Figur 1 föreställer strukturformel för kolsyra. Kolsyramolekylen består av 3 syreatomer, en kolatom samt 2 väteatomer. Figur två är en modell för vattenmolekylen. Den består av 2 väteatomer och en syreatom.

 

4. Vad heter den svenska kemisten som införde de kemiska beteckningarna för våra grundämnen?

Svar: Det var den svenske kemisten Jöns Jakob Berzelius som införde systemet med gemensamma tecken för våra grundämnen. Alla grundämnen har en eller två bokstäver från det latinska namnet. den första bokstaven är altid stor medans den andra, om det finns någon, är alltid liten.

Bly har det kemiska tecknet Pb och dess latinska namn är plumbum.

 

5. Vad menas med en fysikalisk förändring?

Svar: Med fysikalisk förändring menas när ett ämne går från en aggregationsform till en annan. 

t.ex.

När du smälter tenn går det från fast form till flytande form. Det är hela tiden grundämnet tenn du har framför dig.

 

6. Vad menas med en kemisk förändring?

Svar: Vid en kemisk förändring krävs en kemisk reaktion. Ett ämne blir till ett helt nytt ämne. Oftast får det nya ämnet helt nya egenskaper.

 

7. Beskriv luftens sammansättning?

Svar: 78% kvävgas(N2), 21% syrgas (O2) samt 0,03% koldioxid (CO2). Resten är vatten ånga och andra gaser.

8. Luftens syre är med i en rad viktiga kemiska reaktioner. Kan du beskriva någon viktig reaktion där syre medverkar?

Svar: Luftens syre är med i cellandningen. Vid cellandningen förbränns druvsocker till koldioxid och vatten. I reaktionen bildas energi. Syret är viktigt för att syret tar hand om de elektroner som frigörs vid förbränningen av druvsocker.

 

9. Skriv en reaktionsformel då magnesium brinner i syre.

Svar:

Magnesium + syre ------> Magnesiumoxid

    Mg      +  O2             2MgO

 

10. Ett verktyg som får ligga ute rostar till slut, varför?

Svar: Järnoxider brukar benämnas som rost. Järn som utsätts för luftens syre  samt luftfuktighet och gärna med lite salter kommer att rosta förr eller senare. Rost är järnoxider. Dessa är porösa vilket gör att vatten gärna tränger ned i rosten. Underliggande metaller kan då komma att rosta vidare tills det blir ett hål i järnbiten.

 

11. Skulle man bekläda ett tak med järnplåt kommer det att rosta hål tilslut. Finns det några sätt att skydda från rostangrepp om man nu måste använda plåt?

Svar:  Man brukar bekläda tak med kopparplåt. Detta är inte lustigt då koppar har förmågan att motstå korrosion. När koppar utsätts för syre.fukt och salt bildas kopparoxid. Kopparoxiden är ogenomtränglig för syrgasen. Detta medför att korrosionen avstannar eller saktar ned kraftigt. Med tiden blir kopparn grön i färgen. Denna oxid kallas för ärg.

Även aluminium har egenskaper att motstå korrosion. När aluminium utsätts för syre bildas aluminiumoxid. Precis som hos kopparoxiden är denna så tät att inte syret kommer förbi. Korrosionen avstannar. Aluminiumoxid är lite vitflammig i färgen.

 

12. Vilka atomer finns i allt levande material?

Svar: Egentligen kan man säga att allt levande innehåller kol, väte och syre. Olja, papper och stearin är ju inte direkt från levande produkter men indirekt.

13. Vilka gaser bildas när man förbränner material från naturen?

Svar: När biologiska material förbränns bildas alltid koloxider. Jag använder här koloxid som ett samlingsnamn för både kolmonoxid och koldioxid.

14. När man eldar går det åt syre. Om det finns för lite syre, vad händer då?

Svar: Finns det inte tillräckligt med syrgas vid en förbränning bildas inte koldioxid utan kolmonoxid.

15. Varför är kolmonoxid giftigt?

Svar: Kolmonoxiden är mycket giftig. Den tar syrets plats i de röda blodkropparna. När detta händer kvävs man. Kolmonoxiden kommer inte att släppa om den en gång satt sig där. Man brukar benämna denna förbrännings som ofullständig förbränning.

 

16. Vad är knallgas?

Svar: Väte är vårt minsta grundämne. Den är mycket branfarlig tillsammans med syrgas.. En blandning med syrgas och vätgas kallas också för knallgas.

När knallgas förbränns bildas vatten. vatten kan därför sägas vara vätets oxid.

4 H2 + O2        2H2O

17. Hur är en atom uppbyggd?

Svar: Atom betyder odelbar. I dag vet vi att atomer inte är odelbara. Vi har ju kärnkraft och atombomber.

Så här är atomen uppbyggd

Atomen har en kärna med positivt laddade protoner och neutrala neutroner. Runt kärnan kretsar negativt laddade elektroner. En atom är alltid neutralt laddad. Detta betyder att det alltid finns lika många protoner som elektroner. Visste du att väte bara har en proton i kärnan och en elektron kretsande utanför. den saknar alltså neutroner.

 

                                                                                  TILLBAKA