pluggano.se© 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Nyheter

Inget inlagt.

 

 

 

 

• 

 

   Hem     Biologi     Kemi     Kontakt     Naturvetaren svarar

 

 

 

                                                                                      Tillbaka


 Maskar

Av Marcus Josefsson


 

Maskarnas muskler fungerar som ett skelett, det håller uppe kroppen. Maten kommer in igenom munnen och åker sedan igenom hela kroppen och ut i bakändan. Maskarna har ett enkelt nervsystem och blodomlopp. De flesta maskar andas genom huden. De lever oftast i fuktiga miljöer på land eller i vatten. Vissa maskar lever som nedbrytare av växtdelar.Plattmaskar

 

Plattmasken kan man hitta i salt och sött vatten. Den kan ha olika färger. Det hörs på namnet att den är platt. En vanlig plattmask är Binnikemask. Den är en parasit som lever i djur och människor. Om man får masken i sig så blir man oftast mager.

Den kan bli flera meter långRundmaskar

 

Man kan hitta rundmaskar i både hav, sjöar och på land. Maskarna saknar segment och är genomskinliga och små. För naturen är de viktiga nedbrytare som äter döda djur och växter. De bryter ned maten till jord. Vanliga rundmaskar är spolmask, springmask och trikin som lever som parasiterRingmaskar

 

Ringmaskars kropp är sektioner som ser ut som ringar som består av segment. Det finns flera sorters ringmaskar i Sverige. Genom sina gångar i jorden så kommer det ner mer luft. Varje mask har ett hon och han kön. Parningen går till att två maskar ligger bredvid varandra och byter spermie. De lägger ägg som kläcks efter ett år. Maskar ålar sig fram.
Källor

Allt från boken: SPEKTRUM BIOLOGI LIBER

s.82-83


Författare:

Susanne Fabricius

Fredrik Holm

Ralph Mårtensson

Annika Nilsson

Anders Nystrand

 

 

 

 

Maskar

Av Sanna och Rosita


 

Hur maskar äter ?

Daggmaskarna lever främst av dött organisk växtmaterial, men den äter även döda djur, alger, bakterier, svampar och små encelliga djur. Det gör dom med hjälp av framändan, alltså munnen.


Hur rör masken sig?

Masken glider på underlaget på en yta som består av slem som masken själv producerar. Vissa maskar som till exempel Virvelmaskarna har flimmerhår som är på magen så att dom kommer någonstans.

Masken har också ett hydrostatiskt skelett och en vätskebehållare. Vätskebehållaren kan ändra form på masken.


Hur förökar masken sig?
Daggmaskar är samkönade, det betyder att varje mask är då både hona och hane. När daggmaskar parar sig lägger de sig intill varandra och byter spermier. Det tar ca ett år för små maskarna att bli vuxna när de kläcks ur äggen, som daggmaskarna lägger när de parar sig.


Vart bor maskarna?

Maskar är en stor grupp.

Vissa lever i hav, vissa i sjöar, vissa på land.

Det finns maskar som lever i våran kropp.

Det finns springmask, spolmask och trikin som är rundmaskar som lever som parasiter.


Hur bajsar maskar ?
När maskar äter deras mat förs den först in genom framändan, och förs vidare genom mage och deras tarm, sedan förs den ut i bakändan.

Det finns maskar som då kallas för rundmaskar och oftast så finns dom på land, i sjöar, hav osv. När rundmaskarna äter då bildas det ny jord! Ett enda spadtag jord kan då innehålla en miljon rundmaskar.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna sida är under uppbyggnad. Därför saknas text i rutan